65e8d1c3a7d25202403242747

Qoç Burcu Xüsusiyyətləri: Cesaret, Enerji və Liderlik

Ulduzlar sisteminin ilk burcu olan Qoç, Martın 21-dən Aprelin 20-nə qədər olan müddəti (31 gün) əhatə edir. Ünsürü od, planeti Mars və Günəş, xoşbəxt rəqəmi 9 (9 işlənən bütün rəqəmlər), astroloji rəngi moruğu, qırmızı, sarı-qızılı və bütün parlaq rənglər, qiymətli daşları akvamarin və ametistdir.

Son dərəcə hərəkətli və dinamikdir. İstəkləri də son dərəcə güclüdür. Hətta həyatını istəkləri istiqamətləndirir. Hərəkətləri ani, reaksiyaları isə sərtdir. O həmçinin müstəqilliyinə çox düşkündür. Hər şeyin açıq olmasından xoşu gəlir. Əgər bir məsələdə fərqli düşünürsə, bunu gizlətməyin saxtakarlıq olduğuna inanır. Qoç dünyaya cəngavərlik, canlılıq və həyatda qalma dəlili ilə silahlanmış olaraq gəlir. Hər cür əngəllərə və şübhəyə baxmayaraq, arzu və iradənin üstün gələ bilməsi qabiliyyətini təmsil edər. Dürüstlük, həvəs, müstəqillik və cəsarət qoçun mənbələridir. Boş nəzəriyyələrə baş yormayan, lazımsız duyğusal incəliklərinə vaxt xərcləməyən, xaricə yönəlmiş bir idealistdir.


Bu işarə altında dünyaya gələnlər adətən ortaboylu, orta çəkili, ala və ya qəhvəyi gözlü olurlar. Nisbətən sarı bəniz, yuxarı dartılmış çatma qaşlar, qabarıq burun, şabalıdı saçlar, qabağa çıxmış iri dişlər və al-macıq sümüklər, dəyirmi al yanaq, quru, pıtraq, bəzən də qıvrım saçlar, enli sümük, dəqiq, ifadəli baxışlar qoçlar üçün xarakterikdir.

Qoçlara tez-tez kompliment söyləməyi, onları tərifləməyi yaddan çıxarmayın. Tərifləmə əsasən xarici görünüşünə, ağlına, istedadına görə olmalıdır. Əgər siz qoçlarla görüş təyin etmisizsə, məbadə bu görüşə gecikəsiz. Bu hər şeyi korlaya bilər. Qoçlar çox vaxt özləri məsuliyyətli olmasalar da, insanlarda bunu qiymətləndirə bilirlər. Özü gecikən zaman gecikmənin səbəbini böyük bir hadisə kimi danışacaq. Bu söhbət əsnasında igidliyindən, ağlından necə məharətlə istifadə edib bu görüşə gəldiyini söyləməkdən çəkinməyəcək. Qoçlarla münasibətdə lider olmaqdan çəkinin. Sadəcə olaraq, hər şeydə onunla razılaşın. Qoç bürcündə doğulan qadınlar da, kişilər də çox aqressivdirlər. Bunu nəzərə alın. Onları hirsləndirməkdən çəkinin. Ailədə qoçlar başçı olmağı və hər şeyə özləri nəzarət edib qərar verməyi xoşlayırlar.


Qoça enerji verən iş və ya yeni ideya olmadıqda, az qala bütün dünya onun gözündən düşür. Lakin adətən bu hal tez keçib gedir və Qoç yenə də həmişəki nikbin vəziyyətinə qayıdır. Düşüncə və ideya baxımından ona da-ha çox yabanı, cilanlanmamış, lakin çox böyük enerjiyə malik olan ideyalar xarakterikdir. O, bir qədər dar düşünür və etiraza qulaq asmır.

Acıdil, çoxdanışan, «Həmişə öz fikrim həqiqətdir» düşüncəsində olan qoçlar başqaları tərəfindən qəbul edilməyəndə məyus olur, bəzən sakit bir guşəyə çəkilib insanlardan təcrid də olunurlar. Amma heç vaxt ruh düşkünlüyünə mübtəla olmur, əksinə, daha əzmkarlıqla mənəvi boşluqlarını qısa bir zamanda doldurmağa çalışırlar.


QOÇ BÜRCÜ KİŞİLƏRİ

Qoç bürcündə doğulan kişilərlə qadınların müştərək tərəfləri olmaqla birlikdə heç bənzəməyən cəhətləri də çoxdur. Ulduzu Mars, Qoç bürcündə olan kişiyə cəsarət, qoçaqlıq, qanışirinlik, təsir gücü, hiddət, şiddət, enerji verir. Bu tip kişi ilə yaşamaq o qədər də asan deyil. Çünki Qoç bürcünün kişisi hər şeydən əvvəl öz fikirlərinin, fikir və xüsusiyyətlərinin düzgün olduğuna inanır.


QOÇ BÜRCÜ QADINI

Qoç bürcündə doğan qadınlarda eynilə kişilər kimi özlərini üstün görən, mətanətli, cəsur, qısqanc, cana yaxın, cazibəli tiplərdir. Qoç bürcü qadını ehtiraslıdır və yüksəlməyə iddialıdır. Qoç bürcü qadınları üçün iş həyatı, bir az pul gətirəcək və onları əyləndirəcək bir vasitə sayılmaz. Çalışma onların həyatda yüksəlmələrini, bol pula sahib olmalarını və adlarını çatdırmalarını təmin etməlidir. Həm bu tiplər, cazibədən də yararlanaraq tez-gec istədikləri mövqeyə nail olurlar.


Qoç ümumiyyətlə cəsur, enerjili və liderlik xüsusiyyətlərinə malik olan bürcdür. Qoçun xarakterik xüsusiyyətləri bunlardır: 
Cəsarətli və qətiyyətli: Uşaqlar ümumiyyətlə cəsarətli və qətiyyətlidirlər. Onlar çətin vəziyyətlərdə belə cəsarətlərini qoruyub, məqsədlərinə doğru əzmlə irəliləyirlər. Enerjili və Dinamik: İtlər ümumiyyətlə çox enerjili və dinamikdirlər. Onlar yeni layihələrə və fəaliyyətlərə başlamaqdan zövq alırlar və ümumiyyətlə aktiv həyat tərzinə üstünlük verirlər. Liderlik Bacarıqları: Məşqçilər ümumiyyətlə liderlik qabiliyyətinə malikdirlər. Onlar qrupa rəhbərlik etməkdən zövq alırlar və qərarlar qəbul edərkən etibarlı münasibət nümayiş etdirirlər. Səbirsizlik: Bir az səbirsiz ola bilər və tez nəticə gözləyə bilər. Buna görə də bəzən tələsik hərəkət edə, detallara çox əhəmiyyət verməzlər. Müstəqillik: Uşaqlar ümumiyyətlə müstəqil fərdlərdir. Onlar öz qərarlarını verməyi sevirlər və öz yollarına getməyi üstün tuturlar. Ehtiraslı: Ehtiraslı və həyəcanlı bir təbiətə sahibdirlər. Maraqlandıqları mövzularda ehtiraslı ola bilər və bu ehtiraslarını uğura çevirmək üçün səy göstərə bilərlər. Rəqabətli: Rəqabətli bir quruluşa sahib ola bilərlər. Məqsədlərinə çatmaq üçün başqaları ilə rəqabət aparmaqdan həzz alırlar və çətin vəziyyətlərin öhdəsindən gəlmək üçün yüksək motivasiyaya malikdirlər. Qoç bürcünün bu xüsusiyyətləri insandan insana fərqli ola bilər, lakin ümumilikdə bu xüsusiyyətlər Qoç bürcünə xasdır.